9 augustus 2017, om 22:00, Hornweg 203 | Hornweg 203

Bestuursvergadering

Uitnodiging voor de bestuursvergadering op woensdag 9 augustus 2017 om 20.00 uur ten huize van Wouter van der Heijde, Hornweg 203

Op de agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Verslag vorige vergadering
4. p.m.
5. p.m.

6. p.m.

7. p.m.
8. Vaststellen volgende vergadering
9. Rondvraag
10. Sluiting