5 juli 2017, om 20:30, Roerdomplaan 89 | Roerdomplaan 89

Ledenvergadering opheffing Vereniging PACT

 

Aalsmeer 29 juni 2017

Beste leden van PACT Aalsmeer,
Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering stond de opheffing van de ‘Vereniging PACT’ op de agenda. Het bleek dat de vereiste quorum dit vergadering niet aanwezig was, namelijk twee-derde van het totaal aantal leden.
Volgens de statuten dient het bestuur van PACT Aalsmeer een nieuwe ALV uit te roepen waar dit punt opnieuw ter stemming wordt gebracht. Ditmaal mag er gestemd worden onder de, tijdens deze ALV aanwezige, leden waarbij ‘de helft + 1’ als uitkomst van de stemming geldig is. Bij deze willen wij u hiervoor uitnodigen.
Datum: Woensdag 5 juli 2017
Tijd: 20.00- 20.30 uur
Locatie: Roerdomplaan 89, tel. 0297-321045
Bovengenoemd agendapunt is het enige onderwerp voor de ALV van 5 juli. Na sluiting van de vergadering wordt vanaf 20.30 uur door de voorzitters van PvdA, GL en D66 met elkaar van gedachten gewisseld hoe eventuele samenwerking er na de komende gemeenteraadsverkiezingen uit kan zien, als PACT Aalsmeer niet meer bestaat. Uiteraard zijn geïnteresseerde leden ook welkom om mee te praten.

Met vriendelijke groet,
Stefanie van Vliet
Voorzitter PACT Aalsmeer
Met vriendelijke groet,
Sefan