Ledenvergadering

14 februari 2018, van 20:00 tot 22:00, Buurthuis Hornmeer, Dreef 1 | Buurthuis Hornmeer, Dreef 1

Aan de PvdA leden Aalsmeer.

Zoals iedereen ongetwijfeld in de agenda heeft staan zijn er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen.
Wij hebben op de laatste ledenvergadering een mooi team gekozen om op onze kandidatenlijst te staan.
Het verkiezingsprogramma was toen nog niet geheel klaar, maar nu wel. Om het verkiezingsprogramma officieel vast te stellen wil het afdelingsbestuur een ledenvergadering bijeen roepen op woensdag 14 februari vanaf 20.00 uur. Buurthuis Hornmeer, Dreef 1,  1431 WX  Aalsmeer.
Naast het verkiezingsprogramma willen we tevens de activiteiten bekendmaken van onze komende verkiezingscampagne. Onze lijsttrekker, Jelle Buisma, zal ons enthousiast maken om daar aan mee te doen.
Het is echter wel zo dat zo’n campagne geld kost en dat is precies waar onze afdeling niet veel van heeft na jaren van PACT. We willen dan ook op iedereen een beroep doen om, indien dat kan uiteraard, een bedrag te schenken om zo voor een mooie en succesvolle campagne te zorgen. Ons rekeningnummer van de afdeling staat hieronder vermeld.
Tevens wil ik hierbij iedereen vragen om actief te zoeken naar nieuwe actieve partijleden. Het afdelingsbestuur heeft dringend nieuwe leden nodig en voor de campagne geldt dat zeker ook.

Hartelijke partijgroeten,

Dolf Veenboer
Interimvoorzitter Aalsmeer
Rekeningnummer afdeling Aalsmeer: NL41RABO0388035692.