Praten met de PvdA kandidaten voor de gemeenteraad

26 februari 2018, van 19:30 tot 21:00, Zwarteweg 15, Aalsmeer | Zwarteweg 15, Aalsmeer

Verkiezingsprogramma

Eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie, het zijn de rode draden van de sociaaldemocratie. Dat geluid gaat vanaf 2018 ook weer in Aalsmeer klinken.

De PvdA heeft woensdag 14 februari haar verkiezingsprogramma vastgesteld en officieel de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart.

Met de slogan: ‘Zeker Aalsmeer’ gaat de partij de verkiezingen in.
Zeker zijn van leefbare buurten, zeker zijn van zorg, zeker zijn van een woning en zeker zijn van een lokale overheid die er voor je is.

De PvdA staat voor een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht afkomst, zichzelf kan zijn, goed werk en een goed inkomen heeft, het beste onderwijs krijgt en zich kan ontwikkelen. Daarin gaan we zorgvuldig met elkaar om. Kinderen kunnen er veilig opgroeien en volwassen kunnen vooruitkomen. Meer dan ooit is er in die gemeenschap ruimte voor een grote verscheidenheid aan meningen, leefwijzen en culturen. De PvdA wil een gemeenschap die soepel genoeg is om veranderingen op te vangen en die zich ontwikkelt en vooruitgaat. Daarom is investeren in wat ons verbindt noodzakelijk. De PvdA Aalsmeer wil zich daar sterk voor maken de komende jaren.
Zeker zijn van leefbare buurten
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is.
Zeker zijn van Wonen
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een basis van de verbonden samenleving
Praat mee met met de PvdA in Hornmeer, Stommeer en Dorp
De PvdA doet weer mee in Aalsmeer. Na 16 jaar progressieve samenwerking in PACT maken ze nu hun eigen koers en speerpunten zichtbaar. Ze doen dat met een prachtige kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma waarin duidelijk uitgesproken wordt wat de PvdA voor ogen staat voor Aalsmeer vanuit sociaal-democratische uitgangspunten. Tot nu toe is er hard gewerkt achter de schermen. Nu is het tijd om naar buiten te treden en met elkaar in gesprek te gaan. Dat doet de PvdA de komende weken in de Aalsmeerse wijken met alle leden en geinteresseerden in sociaal beleid. Inwoners weten het beste wat er speelt in hun buurt. Waarom het fijn is om er te wonen, wat de goede dingen zijn die er gebeuren. En welke zaken misschien verbeterd zouden kunnen worden.
De komende weken is de PvdA iedere maandagavond, van 19.30-21.00 uur, bij een PvdA-lid in één van de Aalsmeerse wijken.
Gestart wordt op maandag 26 februari bij Elly Offerman, Zwarteweg 15 voor de wijken Hornmeer/Stommeer/Dorp.
De PvdA wil u daar graag ontmoeten om met elkaar kennis te maken, te praten over uw wijk en wat de PvdA voor de mensen in de wijk kan betekenen. Bovendien kunt u kennismaken met
Jelle Buisma, de lijsttrekker en de andere kandidaten op de lijst. Bestuur en kandidaten nodigen u van harte uit!