25 mei 2016, om 22:00, De Oude Veiling Marktstraat 19 1431BD Aalsmeer | De Oude Veiling Marktstraat 19 1431BD Aalsmeer

Sociaal-Democratie en Arbeid in de moderne tijd

bertus 008Sociaal-democratie en arbeid.
Op woensdag 25 mei houdt Bertus Mulder een lezing voor de PvdA in Aalsmeer. Onderwerp is: ‘Waar ging het om bij de sociaal-democratie? Waar staan we nu? En is er toekomstperspectief?’
Mulder is auteur van de WBS-publicatie “Het hart van de sociaal-democratie. Het belang van arbeid en zeggenschap” (2012). Hij was in 2005 lid van de beginselprogramcommissie van de PvdA en was van 2008 tot 2015 voorzitter van de Werkgroep Arbeid van de Wiardi Beckman Stichting. In een power point presentatie neemt hij de aanwezigen allereerst mee in een historisch overzicht van hoe de Nederlandse sociaal-democratie mensen wist te mobiliseren. De SDAP ging voorop in de de strijd voor algemeen kiesrecht, een goede oude dagvoorziening, sociale wetgeving en de strijd voor de invoering van de 8-urendag. Vervolgens geeft hij zijn visie op de recente ontwikkelingen waarbij arbeid en zeggenschap in het sociaal-democratisch denken op de achtergrond zijn geraakt. Hij reconstrueert deze vergeten dimensie van sociaal-democratische politiek aan de hand van de opvattingen van Pieter Jelles Troelstra, Andries Sternheim, Willem Drees, Stan Poppe en Wim Kok. Mulder ontvouwt bovendien een actuele agenda voor een politiek van de arbeid. Dwars tegen de neoliberale tijdgeest in.
Het onderwerp raakt veel actuele thema’s en vraagstukken zoals zzp-ers, flexibele arbeid, nut van vakbonden. Daarom is er na de prikkelende inleiding van Bertus Mulder volop gelegenheid tot discussie en meningsvorming.
Informatie:
eo4559@kabelfoon.nl
www.aalsmeer.pvda.nl
www.bertusmulder.nl

Datum: 25 mei 2016
Plaats: De Oude Veiling, Marktstraat 19, 1431 BD Aalsmeer
Aanvang: 20.00 uur Inloop vanaf 19.30