5 mei 2014

Afscheid bestuursleden

Op 30 april, één dag voor de dag van de arbeid, nam de PvdA afdeling Aalsmeer afscheid van twee bestuurders namelijk van Auke Ham en Marieke van Duijn.
Het afscheid vond plaats in de Oude Veiling en werd goed bezocht.
Auke Ham verwelkomde iedereen en in het bijzonder Janny Oosterloo, die juist de week ervoor een Koninklijke Onderscheiding had ontvangen van de burgemeester voor al haar vrijwilligerswerk bij onder andere de PvdA.
Vervolgens kregen de leden de gelegenheid om hun impressie en ervaring over de campagne van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen naar voren te brengen. Over het algemeen was men zeer positief over de verkiezingscampagne. Veel enthousiasme van een geweldig team.
Jammer dat zich dat niet heeft vertaald in een groter aantal zetels voor PACT, de progressieve combinatie waar de PvdA plaatselijk deel van uitmaakt. Maar dit onderdeel is al uitgebreid besproken tijdens een PACT bijeenkomst op 5 april met als thema “Terugkoppeling Verkiezingen”.

MARIEKE

Hierna werden de Auke en Marieke officieel bedankt voor hun inzet met een boek dat, hoe kan het anders, over de politiek gaat en met een mooie bos bloemen. De reden dat zij afscheid namen was dat beiden nu lid zijn geworden van het gewestelijk bestuur van de PvdA in Noord-Holland.

Ook de leden van de kandidatenlijst kregen een boeket bloemen aangereikt.
De punten die daarna aan de orde kwamen waren het aanvullen van de twee vrijgekomen plaatsen in het bestuur en de Europese Verkiezingen op 22 mei.
Besloten is om een werkgroep te vormen die zorg draagt voor het aanvullen van het bestuur.
Daarna werd er nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.