Discussie over een politiek die lokaal van waarde is.

18 september 2016

Discussie over een politiek die lokaal van waarde is.

De PvdA staat voor een Nederland waar we samen vooruit komen. Waar we opkomen voor elkaar, waar iedereen een eerlijke kans heeft om het beste uit zichzelf te halen en waar we samen investeren in een goede toekomst voor iedereen.
Op basis van deze gedachte heeft de PvdA een project bedacht dat Van Waarde heet. Het gaat over politiek die van waarde is en moet zijn. In dat project heeft de PvdA vijf waarden benoemd, die leidend zijn in het politiek handelen.
Die vijf waarden zijn bestaanszekerheid, goed werk, verheffing, binding en zeggenschap. De PvdA concludeert dat dit belangrijke opdrachten met zich meebrengt voor de komende jaren.
De PvdA wil op basis van die vijf waarden de “dominantie van het efficiency-denken” bestrijden. Dit betekent dat wij in de zorg niet kiezen voor een cultuur waarmee zorg met de stopwatch in de hand wordt verleend, maar dat wij vinden de mens weer centraal moet staan. De PvdA wil ook een rem zetten op de eenzijdige “flexibilisering” Als voorbeeld wordt genoemd het toenemende aantal onvrijwillige zzp’ers zoals pakjesbezorgers in de post. En de partij wil de publieke sector democratiseren. Bovenal wil de PvdA dat we voor elkaar zorgen.

De vraag is nu hoe deze waarden lokaal weer leidend te maken in het dagelijks politiek handelen? Met welke middelen die passen bij de idealen van de PvdA? Een politiek die activistisch is als het moet en continu verbinding en draagvlak zoekt in de samenleving; met burgers, organisaties en bewegingen die net als de sociaaldemocratie samen vooruit willen. Een politiek van onderop, samen met de mensen waar het om gaat.

Op woensdag 5 oktober houdt de PvdA een discussieavond in De Oude Veiling, Marktstraat 19, 1431 BD Aalsmeer over dit project Van Waarde. Dat doet de partij onder leiding van de fractievoorzitter van de PvdA in Haarlem, Jeroen Fritz.

Aanvang: 20.00 uur
U bent van harte welkom.
E. Offerman
eo4559@kabelfoon.nl