Flyeren Praamplein

4 maart 2018

In de ijzige kou sloot de PvdA de eerste thema week, Zeker van goede zorg af.

In het centrum van Aalsmeer gingen enthousiaste leden de straat op met de kandidaten, geholpen door warme gesprekken en koffie. De gesprekken gingen over de zorg maar ook over het referendum, de gevolgen van de “Sleepwet”

Iedereen moet zeker kunnen zijn van goede zorg, van goede hulpverleners en van betaalbare zorg.

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving.  Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt – even of voor langere duur – er altijd iemand is, die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, zijn een aantal waarden voor de PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

De PvdA gaat zich de komende jaren inzetten voor die zekerheden, samen met iedereen die onze idealen deelt.