Het Nieuwe Wonen

15 maart 2016

Porta Palace 2

HET NIEUWE WONEN,

De PvdA, organiseert regelmatig bijeenkomsten waar actuele onderwerpen worden belicht. Dit maal lag die in handen van Joop Kok, oud voorzitter PvdA, hij gaf aan dat gezien de traditie, met SDAP/PvdA volkshuisvesters als Wibaut, Jan Schaefer en Adri Duivesteijn, het voor de hand lag om het wonen als thema te nemen. De metropoolregio Amsterdam staat voor de opgave om in de komende tijd voor 270.000 mensen een woonplek te creëren. Waar en hoe doe je dat, en voor wie? Hoe zorg je er bovendien voor dat de woningen betaalbaar zijn?

Kijken we naar de bevolkingssamenstelling dan zie we dat die verandert. De gezinsgrootte wordt steeds kleiner en het aandeel alleenstaanden groeit. Ook de manier van leven verandert. Minder geleefd door verplichtingen, verantwoordelijkheden en bezit, maar meer bepaald door de vrijheid om je eigen manier van leven én wonen in te richten. Daarbij de kennis dat elke extra kamer in een huis uiteindelijk een extra belasting voor het milieu betekent: in bouwmaterialen, energieverbruik en inrichting.

Gezien deze ontwikkelingen ligt het voor de hand om na te gaan of het een oplossing is om de bouw van kleine woningen te stimuleren. Minder materiaal, minder bouwkosten en dus betaalbaarder. In Amerika is het wonen in ‘tiny houses’ al een trend. Op internet zijn er veel weblogs te vinden met dit thema als onderwerp. In Nederland is deze trend opgepakt door de Woonpioniers. Twee van hen, Arthur van der Lee (mixed media artist) en Daniël Vennema (architect) kwamen op uitnodiging van de PvdA naar Bacchus om aan de hand van voorbeelden te laten zien hoe je door intelligent opgezette woonconcepten en plattegronden tot verrassende oplossingen kunt komen; bijv. dubbel gebruik van ruimte door de wegschuifmogelijkheid van het bed onder de badruimte. Het begon eigenlijk binnen de eigen kennissenkring, het gezamenlijk gebruik maken van kleine ‘woningen’ om zo dicht bij en met de natuur te wonen. De belangstelling breidde zich uit met mensen die een kleine erfenis hadden gekregen of het zat waren om een hoge hypotheek af te lossen. Ook de gemeente Almere toonde belangstelling en riep hun hulp in bij het organiseren van een BouwEXPO. De gemeente wil daar de behoefte aan en mogelijkheden van huisvesting van kleine huishoudens in compacte, betaalbare huizen verkennen. Daartoe doet de gemeente de Open Oproep Bevrijd wonen. Jouw Tiny House in Almere!

Na de presentatie volgde een discussie met het publiek. Kritische vragen ‘Hoe voorkom je dat het beeld van een ‘woonwagenkamp’ ontstaat, wisselden zich af met opmerkingen als ‘Wat een leuk en inspirerend thema’.

impressie startblok riekerhaven

Aangezien PvdA er al jaren voor pleit om te onderzoeken of het wonen in containers een oplossing biedt voor het grote woningtekort in Aalsmeer, was Rienk Postuma, projectmanager van Woonstichting de Key, uitgenodigd om na de pauze hier zijn visie op te geven. Hij bevestigde dat het een stuk goedkoper en sneller bouwen is dan traditioneel. Het is bovendien duurzaam, de wooncontainers kunnen makkelijk naar elders worden getransporteerd voor een tweede leven.

Aan de hand van startblok Riekerhaven, in de noordoost oksel van de A4 en A10, ging hij uitvoerig in op de vele aspecten van het huisvesten van verschillende doelgroepen. Van de 500 jongerenwoningen zijn er 250 bestemd voor erkende jonge vluchtelingen (statushouders) en 250 voor werkende jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden. Samen vormen deze jongeren van diverse afkomst een community waarin ieders eigen inbreng voorop staat. Naast wonen is er ook ruimte voor werk-, stage – en leerinitiatieven. Zo krijgen honderden woonstarters de kans een toekomst op te bouwen in Amsterdam.

Wonen in Startblok Riekerhaven betekent dat je zelf het heft in handen neemt. Bewoners krijgen ruimte en nemen daardoor een actieve rol in het beheer van de woningen, de gemeenschappelijke ruimtes en buitenruimten. Ook worden zij betrokken bij het verhuurproces en bij klein onderhoud en reparaties. Er is veel ruimte voor initiatieven op het terrein van sport, cultuur en ontspanning. De komende maanden werken De Key en de gemeente het concept van zelfbeheer uit, samen met diverse partners en een jongerenpanel. Of het dan ook werkelijk zal lukken, zal de toekomst uitmaken. aldus Postuma.

Of het nu om het individuele of collectieve wonen ging, het was opvallend met hoeveel inzet, betrokkenheid en kennis van zaken de sprekers hun onderwerp voor het voetlicht brachten. Het was inspirerend soms zelfs ludiek met opmerkelijk veel politieke belangstelling. Of het louter toeval is dat een dag later AB en het CDA, gesteund door PvdA, een motie indienden over het starten van een onderzoek naar alternatieve woonvormen, doet niet ter zake. Feit is dat het alternatieve wonen politiek gezien volop in de belangstelling staat.

Informatie bij de oud voorzitter van de PvdA: Joop Kok
joopkok@planet.nl