17 december 2014

Kudelstaartse Marieke van Duijn 2e op lijst Provinciale Staten Verkiezingen

Op 18 maart aanstaande zijn de Provinciale Statenverkiezingen en onze gemeente mag zich verheugen met een eigen kandidaat op de runner-up positie. Marieke van Duijn, woonachtig in Kudelstaart staat nummer 2 op de kieslijst van de PvdA, zo is zaterdag 13 december vastgesteld.
Aalsmeer is trots op deze kandidate die zich naast haar dagelijks leven, ook in de politiek in wil blijven zetten voor haar idealen en nadrukkelijk aandacht wil vestigen op de kansen en uitdagingen in de regio. Kansen om op een duurzame manier in te zetten op werkgelegenheid, betere OV- en fietsbereikbaarheid en natuurlijk voor bescherming en behoud van onze mooie natuur- en recreatiegebieden.

De overeenkomsten, niet de verschillen
Marieke van Duijn vindt het hierbij vooral belangrijk om in contact te blijven met alle mensen die hier vanuit ervaring en deskundigheid goede dingen over kunnen zeggen. “Ik geloof heel erg in resultaten door samenwerken. Met de mensen om je heen, en dat geldt dus ook voor de mensen van andere partijen! Samen naar de overeenkomsten zoeken, in plaats van de verschillen benadrukken, dat is waar ik voor sta.”
18 maart wordt een belangrijke dag. Niet alleen kunt u stemmen voor de Provincie, de nieuwe Provinciale Statenleden kiezen straks ook de Eerste Kamer, belangrijk voor de toekomst van het hele land. En vergeet ook niet de Waterschapsverkiezingen. Een dubbele verkiezing dus… 18 maart, zorg dat uw stem telt.