Zwerfvuil en huiskamerbijeenkomst – Zeker Aalsmeer – Zeker Kudelstaat

27 februari 2018

De middag-schoonmaakaktie werd ’s avonds gevolgd door een geanimeerde huiskamerbijeenkomst met inwoners van de wijken Stommeer, Hornmeer en Dorp. Naast tevredenheid over de rustige, “dorpse”, wijken Hornmeer en Stommeer werden ook een groot aantal verbeterpunten/ wensen uitgesproken. Deze spitsten zich met name toe op de verkeersituatie in het Dorp maar ook de verbindingsweg tussen Hornmeer en Dorp en de Uiterweg. De PvdA moet nadrukkelijk kiezen voor het langzame verkeer was de wens die uitgesproken werd door de aanwezigen.
Extra aandacht werd gevraagd voor de wijk Stommeer. Die moet niet vergeten worden. Er is veel vliegtuigoverlast. Daarnaast zijn er geen voorzieningen als winkels, bushaltes, gezondheidscentrum terwijl er veel ouderen wonen.
In alle wijken staat de hoeveelheid sociale woningen onder druk. Vraag vanuit de aanwezigen: PvdA, sta voor sociale woningen. In Dorp , Stommeer en Hornmeer . Dat is ook de waarborg voor de gemeleerde wijken die de PvdA in haar verkiezingsprogramma heeft staan.
Tenslotte werd door de lijsttrekker Jelle Buisma warm pleidooi gehouden voor de verbreding van de sociale wijkteams in Aalsmeer, gekoppeld aan per wijk een wijkcoach en een ontmoetingsplek voor alle inwoners van die wijk waar men elkaar kan ontmoeten en informatie halen. In de ogen van de PvdA heeft dat alles te maken met Zorg, het PvdA-thema van deze week.

Was u niet op de bijeenkomst dan kunt u zaterdag 3 maart in gesprek met de PvdA-kandidaten. U kunt u ze tegenkomen in Dorp, Stommeer en Hornmeer.

De volgende week richt de PvdA zich op Kudelstaart. Maandagmiddag wordt weer gestart met een schoonmaakaktie, ’s avonds de huiskamerbijeenkomst bij Leni Buisma, Geerland 19 van 19.30 tot 21.00 uur.