Burgemeester & Wethouders

Jeroen Nobel

Jeroen Nobel

Waarnemend Burgemeester

Vastgoed Openbare orde en veiligheid Bestuurlijke ontwikkeling Intergemeentelijke samenwerking Financiën Communicatie Greenport Aalsmeer Evenementenbeleid Horecabeleid Publiekszaken/(e)-dienstverlening Integriteitsbeleid