Mantelzorg

De mantelzorg, waarbij naasten zelf intensieve zorg op zich nemen, verdient een veel actievere steun van de lokale overheid.

De mantelzorg, waarbij naasten zelf intensieve zorg op zich nemen, verdient een veel actievere steun van de lokale overheid. In Nederland nemen 2,6 miljoen mensen meer dan acht uur per week of langer dan drie maanden de verzorging van een naaste op zich. Een op de acht werknemers heeft mantelzorgtaken en combineert werk en mantelzorg. Zij leveren onmisbare hulp aan hun omgeving. Voor de meeste mantelzorgers is het verlenen van zorg aan een naaste vanzelfsprekend. Mantelzorgers kunnen overbelast raken wanneer de zorg veel van hen vraagt. Waar nodig moeten zij ondersteund worden. Daarvoor moet aanvullende zorg zo dicht mogelijk bij mensen worden georganiseerd en moet formele zorg beter aansluiten bij informele zorg. Lees verder op de site van de PvdA landelijk