Fractie Assistent

Auke Ham

Auke Ham

Over Auke Ham

Lid van het gewestelijk bestuur PvdA Noord Holland. Auke is een zeer betrokken en loyale kandidaat, met een grote bestuurlijke ervaring. Overtuigd sociaal democraat en heeft het sterke vermogen mensen bij elkaar te brengen. We zijn blij dat Auke weer in Aalsmeer is gaan wonen en energie wil wijden aan de PvdA.