Janny Oosterloo

Voorzitter kandidaatstellingscommissie

Overtuigd feminist en sociaal-democraat en vanuit die visie al vele jaren aktief voor de PvdA in brede geledingen: lokaal, gewestelijk en Provinciaal.
Schokkend hoe de kloof tussen arm en rijk, zowel in ons land als daarbuiten, nog weer steeds groter wordt waarbij wereldwijd de onderdrukking en uitbuiting van meisjes en vrouwen op veel plaatsen nog de regel is. Dat kunnen en mogen we niet accepteren. De strijd gaat door!