Waarnemend Burgemeester

Jeroen Nobel

Vastgoed Openbare orde en veiligheid Bestuurlijke ontwikkeling Intergemeentelijke samenwerking Financiën Communicatie Greenport Aalsmeer Evenementenbeleid Horecabeleid Publiekszaken/(e)-dienstverlening Integriteitsbeleid
Jeroen Nobel

Over Jeroen Nobel

Jeroen Nobel (1960) is geboren in Amsterdam, maar woont sinds 1983 in buurgemeente Haarlemmermeer (Hoofddorp). Na zijn middelbare school werkte hij onder meer als hoofd administratie bij een grote handelsdrukkerij in Amsterdam en later als hoofd projectadministratie bij Eigen Haard. In 1994 startte hij zijn eigen Consultancy, administratie en belastingadviesbureau. Daarnaast heeft Nobel ruim twintig jaar ervaring in het openbaar bestuur. Zo was hij van 1998 tot 2006 fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Haarlemmermeer (145.00 inwoners) en onder meer woordvoerder van financiën, economische zaken en grondbedrijf, wonen en ruimtelijke ordening, algemene bestuurszaken. Van 2006 tot 2014 was hij wethouder en locoburgemeester van Gemeente Haarlemmermeer. Als wethouder was hij verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën en control, grondzaken en vastgoed, bedrijfsvoering, integriteitbeleid, wonen en verstedelijking, subsidiebeleid en vergunningen, beheer en onderhoud en grootschalig groen en recreatie. Grote projecten onder zijn leiding waren onder andere Hoofddorp Zuidrand, Nieuwe Kom, Park21, woningbouw. Ook was hij zeven jaar lang klimaatambassadeur voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en voor de VNG lid van de commissies Ruimte & Wonen en Financiën en voorzitter van de Stuurgroep Woz. Op 13 mei 2015 werd Nobel benoemd tot waarnemend burgemeester van Aalsmeer.

Jeroen Nobel is getrouwd en heeft twee kinderen.