Fractie Assistent

Omar El Hri

Omar El Hri

Over Omar El Hri

omar_ehr@hotmail.com

Omar is een onbekende in de Aalsmeerse politiek, maar een man met veel ervaring in het publieke domein. Al 20 jaar werkzaam in zorg en welzijn waardoor de mens voor hem centraal staat. Oprichter en voormalig voorzitter van het Centrum Eenheid Amstelland, bestuurslid van het Joods Islamitisch platform Amstelland. Sociaal en Democratisch zijn de lijnen waarlangs Omar denkt en handelt.