Commissie bestuurlijke vernieuwing

9 juli 2018, van 20:00 tot 22:00, fractie kamer PvdA gemeentehuis | fractie kamer PvdA gemeentehuis

Commissie bestuurlijke vernieuwing houd een vervolg bijeenkomst met de mogelijke nieuwe bestuurs kandidaten en fractie ondersteuners.

In de fractie kamer PvdA in het gemeentehuis.