Standpunten

Zoeken

Huurwoningen

Verminderen van wachttijden van sociale huurwoningen in Aalsmeer.

Lees verder

Mantelzorg

De mantelzorg, waarbij naasten zelf intensieve zorg op zich nemen, verdient een veel actievere steun van de lokale overheid.

Lees verder

Schiphol

Schiphol geeft steeds meer overlast, wij zetten ons in om die overlast zo veel mogelijk te beperken. Compensatie moet voor iedereen gevonden worden. Meer groen en bomen. Kiezen voor minder vluchten. Minder schadelijke vliegtuigen. Economie staat hoog in ons vaandel, maar er zijn grenzen.

Lees verder

Welzijn Nieuwe Stijl

Samenhangende visie over Welzijn Nieuwe Stijl zodat niemand buiten de boot valt

Lees verder