25 september 2013 | Cultureel Café Bacchus

PACT Café georganiseerd door PvdA

Op eigen kracht.

Op woensdag 25 september, om acht uur in de avond, wordt een PACT Politiek Café georganiseerd in Bacchus (naast het Parochiehuis). Inloop vanaf half acht. Vroeg beginnen en vroeg stoppen is de bedoeling. Er zijn enkele korte inleidingen en een filmpje. Hoe gaan gemeentebestuurders in andere plaatsen om met de nieuwe politieke richting: meer op eigen kracht. Soms is men elders al verder in het geven van antwoorden en kunnen wij er hier ons voordeel mee doen. Vragen zijn b.v.: Wat kan ik zelf doen, wat kan ik zelf betalen, wat kan ik vragen aan mensen in mijn omgeving of mijn familie?
Kijk voor nadere informatie op www.pactaalsmeer.nl

DE ROL VAN DE GEMEENTE BIJ DE DECENTRALISATIES VAN DE ZORG

AGENDA

20.00 uur : Welkom en inleiding door de avondvoorzitter Janny Oosterloo.
20.10 uur : Kort filmpje.
20.20 uur : Visie op het landelijk ouderenbeleid door Jetty Voermans van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de PvdA.
20.40 uur : Jan Steven van Dijk, wethouder in Hollands Kroon, over de wijze waarop zijn gemeente probeert een vooruitstrevend en vernieuwend beleid neer te zetten en uit te voeren op het terrein van het nieuwe Zorg en Welzijn gebeuren.
21.00 uur : Jan Dreschler, directeur van Zorgcentrum Aelsmeer, over zijn toekomstgerichte beleid en visie op de rol van een zorgcentrum in samenhang met de zorgvraag van thuiswonende ouderen.

Korte Pauze

21.30 uur : Discussie aan de hand van door de inleiders geformuleerde stellingen.
22.00 uur : AFSLUITING

Cultureel Café Bacchus
Gerberastraat 4
(Achter Boomkwekerskerkhof)
1431 SG Aalsmeer
Telefoon: 0297-326831