Commissie Bestuurlijke vernieuwing

20 juni 2018

Commissie Bestuurlijke vernieuwing
Tijdens de laatste ledenvergadering van PvdA Aalsmeer is de Commissie Bestuurlijke Vernieuwing opgericht. De taak van de commissie is leden te zoeken die bestuurlijke taken van de afdeling op zich willen nemen. Ook heeft de commissie de opdracht te onderzoeken hoe de afdeling Aalsmeer het resultaat van de verkiezingen, één zetel in de gemeenteraad, ook op de langere termijn tot een succes kan maken. Organisatorisch bestaat de afdeling Aalsmeer op dit moment uit 1 bestuurslid en een fractie van 1 raadslid (Jelle) en 2 fractieassistenten (waarvan 1 vacature).
In de afgelopen weken is de commissie 3 keer bij elkaar geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst is vastgesteld dat het verkiezingsresultaat ons verplicht om als afdeling de komende 4 jaar een goed contact op te bouwen met de leden van de partij én met de bevolking van Aalsmeer. Daarvoor is het nodig dat er een bestuur gevormd wordt dat de bestuurlijke taken ter hand neemt. Het bestuur moet worden ondersteund door een groep leden die contact onderhoudt met de Aalsmeerse gemeenschap. Het bestuur en deze steungroep moeten de fractie met raad en daad ondersteunen. Daarmee worden twee dingen bereikt: het bestuur en de fractie komen niet om in het werk en we blijven zichtbaar in de Aalsmeerse gemeenschap.
De leden van de commissie hebben gesproken met mogelijke kandidaten voor het bestuur en de steungroep. Dit heeft op 22 mei en 6 juni geresulteerd in gesprekken met meerdere leden. In het gesprekken hebben de aanwezigen elkaar geïnformeerd over hun verwachtingen, capaciteiten en mogelijke hindernissen. Besloten is om begin juli opnieuw bij elkaar te komen. Dan moet een kandidatenlijst voor het bestuur worden vastgesteld. De kandidaten worden daarna voorgedragen aan de leden die in een bijeen te roepen ledenvergadering de kandidaten kunnen benoemen.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan een doorstart van de PVDA afdeling Aalsmeer. De fractie functioneert. Maar dit is slechts het begin. We hebben hulp nodig bij het verder inrichten van de afdeling en bij het onderhouden van contacten met bewoners van en organisaties in Aalsmeer. Wil je daaraan meewerken neem dan contact op met Auke Ham. Zijn mailadres is: aukeham@gmail.com

Namens de commissie Bestuurlijke vernieuwing,
Jan Westerhof.