Fietsers Janny en Marieke trekken aan de bel!

9 november 2017

Fietsers Janny en Marieke trekken aan de bel!

“Fietsers haken af door enorme drukte”, aldus een van de krantenkoppen van begin november. Dat fietsen vele positieve effecten heeft is duidelijk. Dat er ook steeds meer uitdagingen zijn te beslechten, blijkt steeds vaker uit het nieuws en uit de praktijk. Statenlid Marieke van Duijn ging hierover in gesprek met dorpsgenoot en actieve vrijwilligster Janny Oosterloo. Beide dames zetten zich in voor een gezonde leefomgeving en zijn fervent fietser.

Investeer in fietsnetwerk
Janny Oosterloo uit Aalsmeer is overtuigd feminist en sociaal-democraat en vanuit die visie al vele jaren actief voor de PvdA in brede geledingen: lokaal, gewestelijk en Provinciaal. Janny over de toenemende drukte op de weg: “geef elkaar de ruimte!”
Marieke van Duijn, Kudelstaartse, Statenlid PvdA NH en strijdvaardig voor een duurzame en eerlijke wereld. Haar inzet bij de provincie: “Investeer in het vergroten en verbeteren van het fietsnetwerk!”

Gelijkwaardig
Op de vraag wat nu een uitdaging is, als het gaat om fietsverkeer, geeft Janny aan: “Als je veel fietst merk je vaak dat met name de ‘ingeblikte’ mensen jou als fietser lastig vinden. Met name als de weg met elkaar gedeeld moet worden. Dan ben je niet die gelijkwaardige verkeersdeelnemer die fietser en automobilist volgens de wet zijn. Nee, dan geldt meestal het recht van de automobilist. Ik vind het belangrijk dat fietsers gezien worden als gelijkwaardige verkeersdeelnemers door de medeweggebruikers in hun auto. Automobilisten moeten niet mopperen op fietsers maar juist dankbaar zijn dat die mensen ook niet allemaal in een auto aan komen rijden.”

Fietsroutenetwerk
Marieke: “In de provincie vragen we meer ruimte en prioriteit voor de fietser. Een groot, op elkaar aansluitend fietsroutenetwerk, waarbij je bij elke kruising niet 2 of 3 keer hoeft stil te staan en zoveel mogelijk kan doorrijden. En als er aan de weg gewerkt wordt, er een passende oplossing is voor fietsers, waarbij je niet een heel stuk om hoeft te rijden.

“Wees dankbaar dat we niet allemaal in een auto rijden.”

Ook zetten we in op ‘smartmobility’, waarbij met slimme technologie fietsers bijv. eerder groen kunnen krijgen en de veiligheid van deze kwetsbare groep ook kan worden verbeterd.“

Ruim baan
Janny ziet graag brede banen voor de fiets en goed onderhouden fietspaden die via korte doorsteken mensen sneller op hun bestemming brengen dan gemotoriseerd.
“Ja!” Marieke sluit zich hier bij aan. “Ruim baan voor de fietser, zodat fietsen voor jong en oud ook een stukje genieten is.”