Gezocht kandidaten voor de Provincie Noord-Holland

27 juni 2018

Gezocht Kandidaten voor de provincie Noord Holland / voor meer informatie ga naar de site https://noordholland.pvda.nl/
De provincie Noord Holland is verantwoordelijk voor het opstellen van de lijsten voor provinciale staten, waterschap HHNK en waterschap AGV. Provincie Zuid Holland is verantwoordelijk voor de procedures waterschap Rijnland. Een deel van het verzorgingsgebied van Rijnland valt in de provincie NH. Inmiddels is met het gewestelijke bestuur van ZH afgestemd dat een lid van de kandidaatstellingscommissie uit NH komt.
Het gewest bestuur stelt net als 4 jaar geleden voor om met 2 kandidaatstellingscommissies te werken; 1 voor de provinciale staten en 1 voor de beide waterschappen. In de commissie voor de waterschappen zal ook 1 vertegenwoordiger vanuit Utrecht worden opgenomen, dit ivm het verzorgingsgebied van waterschap AGV.
De kandidaatstellingscommissies zijn advies commissies; zij stellen de lijsten op; zij bieden deze aan het gewestelijke bestuur. Het gewestelijk bestuur draagt de lijsten voor aan de gewestelijke vergadering. De gewestelijke vergadering stelt de lijsten op de vergadering vast.
Het bestuur wil voor stellen aan de vergadering om geen ledenraadpleging te organiseren voor de lijsttrekkers van de 3 lijsten, maar de kandidaatstellingscommissies de opdracht te geven met een voordracht voor de lijsttrekkers te komen. De ervaringen van 4 jaar geleden zijn niet als positief ervaren (lage opkomst aantal stemmen, geringe belangstelling bij debatten, weigerende techniek, geringe exposure in de media). We willen deze keer inzetten op het eerder bekendmaken van de beoogde lijsttrekkers. De andere partijen hadden hun lijststrekker al in oktober bekend gemaakt, waarmee zij in de campagne al een voordeel behaalden. Bij de huidige procedure willen we de voordracht van de beoogd lijsttrekkers naar voren halen; zodat de lijsstrekkers hun kunnen rol pakken tav de kandidaten lijst en de verkiezingsprogramma’s.
Ook willen we inzetten op het uitbreiden van de ledendemocratie naar het provinciaal bestuur. Als gewest bestuur, samen met de initiatiefnemers van het Rode Nest, zijn we in gesprek met het partijbestuur/ partijbureau om ook voor de gewestelijke vergadering van 10 november live streaming te organiseren. Als dat lukt, kunnen we ook voor het vaststellen van de lijsten en het verkiezingsprogramma’s het thuis meestemmen invoeren. Daarmee kunnen we de betrokkenheid van de leden bij het proces van de verkiezingen vergroten.
Datum schema:
21 april vaststellen procedure in gewestelijke vergadering
23 juni vaststellen profielen lijsttrekkers en leden fracties waterschappen en provinciale staten
1 juli openstellen reactietermijn
1 sept. sluiten reactietermijn
13 okt gewestelijke vergadering; benoemen lijssttrekkers
10 nov. Vaststellen lijsten gewestelijke vergadering
De gewestelijke vergadering is op 21 april 2018 akkoord gegaan met voorstel procedure en datum schema.